Verwijzing
In veel gevallen gaat u met een klacht eerst naar de huisarts. Of u bent in een kliniek of ziekenhuis geweest en bent gezien door een medisch specialist. Deze artsen kunnen u doorverwezen hebben voor behandeling naar een fysiotherapeut. U neemt contact op met de praktijk en maakt een afspraak. Bij uw eerste bezoek aan de praktijk neemt u uw pasje of polis van uw verzekeringsmaatschappij mee. U wordt onderzocht en aan de hand van de bevindingen wordt samen met u besproken wat de doelstellingen zijn en wat de behandeling gaat inhouden

De fysiotherapeut kan ook een consultatief onderzoek doen: Door onderzoek bepaalt hij de aard en eventuele behandelbaarheid van de klacht, waarna overleg met de betreffende arts plaatsvindt. Pas dan wordt bepaald of het gewenst is, een serie behandelingen te starten. Verwijzer en fysiotherapeut wisselen veelal onderling patiënteninformatie uit en hebben overleg over eventuele complicaties.