Profiel medewerker: Linda de Ronde

Werkzaam in de praktijk sinds 2010 en werkte in deze periode ook in Ziekenhuis Rivierenland te Tiel. Hierdoor zijn automatisch de aandachtsgebieden komen te liggen bij de orthopaedie/traumatologie en sportgerelateerde klachten. In het Centrum Handrevalidatie Rivierenland gevestigd in het ECT aan de Dodewaardlaan, werkt zij iedere dag met patiënten die hand-, pols- en/of onderarmklachten hebben. In december 2014 heeft zij de opleiding tot handtherapeut afgerond (Rotterdam) en is dan ook nu officieel fysiotherapeut-handtherapeut.
Andere medewerkers zijn:
:: Michael Zeegers
::
Marcia van Veldhoven
:: Rob Zandee