Invullen enquête - Procedure

Indien u behandeld bent geweest in de Praktijk voor Fysiotherapie Zandee, bestaat de kans dat u verzocht wordt mee te doen aan het Tevredenheidonderzoek Fysiotherapie. U krijgt hiervoor een e-mail toegestuurd door uw zorgverzekeraar.

Onze praktijk hecht veel waarde aan de kwaliteit van zorg en dienstverlening en uw mening hierover. Daarom zijn wij zeer benieuwd naar uw ervaringen over de behandeling, de praktijk en de (behandelend) fysiotherapeut. Wij willen u vragen bijgaande enquête in te vullen op basis van uw ervaring met de behandeling.

Aangezien het in de enquête gaat om uw ervaringen, zijn er geen goede of foute antwoorden mogelijk. Wij vragen u het antwoord dat als eerste bij u opkomt aan te geven. Ook van uw minder prettige ervaringen kunnen wij leren. U kunt uw ervaringen onderaan de enquête eventueel nog toelichten.

Het invullen van de enquête duurt ongeveer 15 minuten. Per stelling kunt u aangeven in hoeverre deze overeenkomt met uw eigen ervaringen.
De enquêtes worden anoniem verwerkt.
Wenst u niet deel te nemen aan de enquête, dan beschouwt u de e-mail als niet verzonden.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.