Longrevalidatie:
Op deze pagina willen we u meer informatie geven over longrevalidatie.
U bevindt zich op de pagina die in de inhoudsopgave zwart dikgedrukt is.

Voor algemene informatie over uw doorverwijzing, klik hier.

Inhoudsopgave:
Programma longrevalidatie | Locatie / bereikbaarheid | Normale werking longen / ademhaling | COPD | Longemfyseem | Astma| Behandeling COPD en astma | Wat te doen na longrevalidatie ?

Astma:

Astma is een aandoening van de luchtwegen, waarbij de kleine spiertjes van de luchtwegen overdreven aanspannen. Hierdoor neemt de doorgang van de luchtwegen af, waardoor mensen benauwd worden. Het is te vergelijken met ademhalen door een rietje. Naast het overdreven aanspannen van de kleine spiertjes, komt het ook vaak voor dat de luchtwegen chronisch geprikkeld worden door allerlei stofjes. In Nederland is ongeveer 2,5% van de volwassenen bekend met astma. Van alle kinderen heeft 5% astmatische klachten.

De klachten die kunnen optreden bij astma, zijn:
- Piepend, zagend of brommend ademhalen
- Hoesten, waarbij soms slijm wordt opgehoest
- Volzitten met slijm (sputum)
- Benauwdheid

Het opvallende aan astma is dat de benauwdheid en andere klachten optreden in aanvallen. Een aanval komt vaak 's nachts of 's morgens vroeg. Meestal hebben mensen met astma tijdens korte of langere periodes geen of weinig klachten.

Oorzaak 
Mensen met astma hebben luchtwegen die heel erg prikkelbaar (gevoelig) zijn. Ze worden geprikkeld door het inademen van bijvoorbeeld uitwerpselen van huisstofmijt, stuifmeel, rook, geuren en mist. Deze prikkels zijn te verdelen in allergische en niet-allergische prikkels. Voorbeelden van allergische en niet-allergische prikkels zijn weergegeven in de onderstaande afbeelding. Het verschil tussen deze twee soorten prikkels is, dat niet-allergische prikkels voor alle mensen vervelend kunnen zijn en dat allergische prikkels juist astmapatiënten benauwdheidklachten kunnen bezorgen.
Niet alle mensen met astma hebben last van alle mogelijke prikkels en ook niet evenveel last. Het verschilt zelfs per persoon hoe en wanneer iemand reageert op een bepaalde prikkel: de ene dag wordt iemand sneller benauwd dan de andere dag en ook per seizoen verschillen de klachten vaak.
Mensen met astma kunnen ook benauwd worden tijdens of na lichamelijke inspanning, zeker als ze de inspanning niet rustig opvoeren. Dit heet 'inspanningsastma'. Verder kunnen stress en heftige emoties het lichaam ook op zo'n manier 'prikkelen' dat iemand met astma er benauwd van wordt.

Het staat vast dat de aanleg voor prikkelbare luchtwegen erfelijk is. Een kind van ouders zónder astma of allergie loopt een kans van slechts 5 á 10 procent om hier last van te krijgen. Wanneer een van beide ouders astmatisch of allergisch is, is de kans circa 50 procent dat hun kind ook aanleg hiervoor heeft. Wanneer beide ouders astma of allergieën hebben, is die kans ongeveer 70 procent.
Het is dus verstandig om een kind met aanleg voor astma zo min mogelijk in contact te brengen met allergische en niet-allergische prikkels.