Longrevalidatie:
Op deze pagina willen we u meer informatie geven over longrevalidatie.
U bevindt zich op de pagina die in de inhoudsopgave zwart dikgedrukt is.

Voor algemene informatie over uw doorverwijzing, klik hier.

Inhoudsopgave:
Programma longrevalidatie | Locatie / bereikbaarheid | Normale werking longen / ademhaling | COPD | Longemfyseem | Astma| Behandeling COPD en astma | Wat te doen na longrevalidatie ?

COPD:
 
COPD is de afkorting voor de Engelse benaming Chronic Obstructive Pulmonary Disease en kan in het Nederlands het best vertaald worden met chronische obstructieve longaandoeningen. In Nederland heeft ongeveer 2% van de mensen COPD, maar van alle mensen boven de 80 jaar neemt dit toe tot 17%. Het aantal mensen met COPD groeit steeds meer. COPD is een aandoening die nog niet te genezen is.
In verreweg de meeste gevallen wordt COPD veroorzaakt door roken. Het komt dan ook vrijwel niet voor bij kinderen; de meeste COPD patiënten zijn ouder dan 40 jaar. Onder COPD vallen de aandoeningen chronische bronchitis en longemfyseem. Beide zijn aandoeningen aan de luchtwegen, die het ademen lastig maken.

Chronische bronchitis
Bij chronische bronchitis is er sprake van een blijvende ontsteking van de kleine luchtwegen. Bij een ontsteking wordt extra slijm (sputum) (onderstaande afbeelding) aangemaakt en mensen met chronische bronchitis kunnen dan ook veel en vaak sputum opgeven. Verder kan chronische bronchitis ervoor zorgen dat er longblaasjes kapot gaan. De longblaasjes die over zijn, moeten nu harder werker om de zuurstof naar het bloed te vervoeren. Vooral tijdens inspanning lukt dit vaak niet zo goed en kan het percentage zuurstof in het bloed dalen.