Longrevalidatie:

Op deze pagina willen we u meer informatie geven over longrevalidatie.
U bevindt zich op de pagina die in de inhoudsopgave zwart dikgedrukt is.

Voor algemene informatie over uw doorverwijzing, klik hier.

Inhoudsopgave:
Programma longrevalidatie | Locatie / bereikbaarheid | Normale werking longen / ademhaling | COPD | Longemfyseem | Astma | Behandeling COPD en astma | Wat te doen na longrevalidatie ?

Longemfyseem:

Bij longemfyseem is er sprake van verminderde elasticiteit van het longweefsel (de rek is eruit). Net zoals bij chronische bronchitis kan hierdoor de zuurstof vanuit de lucht minder makkelijk de bloedbaan in (en de afvalstoffen minder makkelijk het lichaam uit). Het kan zijn dat dit leidt tot een lager zuurstofgehalte in het bloed.

Veranderingen in ademhaling bij COPD
Bij COPD verandert de manier van ademhalen. Doordat de elasticiteit van de longen verminderd is, wordt het moeilijker om goed uit te ademen. Bij gezonde longen zorgt de elastische longwand ervoor dat de lucht automatisch de long wordt uitgeperst. Dit principe valt te vergelijken met een opgeblazen ballon die losgelaten wordt. Bij COPD is de elastische rek uit de long. Het uitademen gaat hierdoor veel minder automatisch en kost veel meer moeite.

E
erder is uitgelegd dat bij gezonde mensen het middenrif (diafragma) de belangrijkste ademhalingsspier is (zie afbeelding 2). Deze zorgt ervoor dat de lucht in en uit de longen wordt gepompt. Bij COPD zijn de longen beschadigd, waardoor ze, zoals al eerder gezegd, groter worden (uitrekken). Hierdoor komt het middenrif, dat normaal als een koepel in de borstholte staat, platter te staan. Als het middenrif platter staat, kan het minder goed meehelpen met de ademhaling, waardoor het ademhalen meer moeite en energie kost. Andere spieren moeten dan de ademhaling overnemen. Dit zijn voornamelijk de borstspier en de nekspieren. Als deze spieren de ademhaling overnemen, gaat u meer met uw borst en daardoor dus hoger ademhalen.

Een ander probleem dat kan ontstaan bij COPD is dat de longen, doordat ze slapper zijn geworden, kunnen collaberen (dit betekent dichtvallen). Wanneer er veel kracht gezet wordt (bijvoorbeeld bij hard hoesten) kunnen de slappe longen dichtvallen. Hierdoor kan het voorkomen dat het ophoesten van slijm veel moeite kost.

De GOLD-indeling 
Niet iedereen heeft in dezelfde mate last van COPD. Er worden vier fases onderscheiden, waarin de ziekte kan voorkomen. Van de mensen met COPD heeft ongeveer 80% licht of matig COPD; de anderen hebben ernstig of zeer ernstig COPD. Maar wanneer spreken we van licht en wanneer van ernstig COPD? Een indeling die hiervoor wereldwijd veel gebruikt wordt is de zogenaamde GOLD indeling. Via een blaastest (longfunctie) kan duidelijk worden in welke mate u COPD heeft.

De GOLD indeling ziet er als volgt uit: