Longrevalidatie:
Op deze pagina willen we u meer informatie geven over longrevalidatie.
U bevindt zich op de pagina die in de inhoudsopgave zwart dikgedrukt is.

Voor algemene informatie over uw doorverwijzing, klik hier.

Inhoudsopgave:
Programma longrevalidatie | Locatie / bereikbaarheid | Normale werking longen / ademhaling | COPD | Longemfyseem |Astma| Behandeling COPD en astma | Wat te doen na longrevalidatie ?

Programma longrevalidatie:

Het longrevalidatieprogramma van fysiotherapiepraktijk Zandee begint met een eerste gesprek met de fysiotherapeut die u tijdens uw revalidatieprogramma zal begeleiden. Tijdens dit eerste gesprek worden uw klachten goed in kaart gebracht. Tevens vult u een vragenlijst in, waardoor uw fysiotherapeut meer inzicht krijgt in hoe u zich voelt. Na dit eerste gesprek volgt er een tweede afspraak waarbij u enkele testen uitvoert. Deze testen laten zien hoe het gesteld is met uw uithoudingsvermogen en spierkracht.

Het longrevalidatieprogramma duurt 10 weken. Gedurende deze 10 weken werkt u in kleine groepjes van maximaal zes personen gericht aan het verbeteren van uw uithoudingsvermogen, spierkracht en coördinatie. Elke week vinden er drie trainingen plaats, die een uur duren. De trainingen worden begeleid door één of twee fysiotherapeuten met specifieke kennis van longziektes.

Naast fysieke training is er ook aandacht voor voorlichting gericht op verschillende gebieden. U zult tijdens de 10 weken durende revalidatie uitleg krijgen over verschillende longziektes, de ademhaling, het nut van bewegen en een actieve levensstijl, het belang van goede voeding, de schadelijke effecten van roken en het goed inhaleren van medicatie. Het is de bedoeling dat uw kennis en inzicht over uw longziekte én wat u er zelf aan kunt doen, na de longrevalidatie sterk is toegenomen.

Aan het einde van de longrevalidatie heeft u een evaluatiegesprek met uw fysiotherapeut. Hierbij worden ook de testen, die u aan het begin van de revalidatie heeft uitgevoerd, nogmaals herhaald. Hieraan kunnen uw fysiotherapeut en u zien of u baat hebt gehad bij de longrevalidatie en of uw uithoudingsvermogen en spierkracht verbeterd zijn. Naar aanleiding van het evaluatiegesprek en de resultaten behaald op de diverse testen, stuurt uw fysiotherapeut uw huisarts of longarts een verslag. Drie maanden na beëindiging van het longrevalidatieprogramma volgt er nog een laatste evaluatietest.

Weekoverzicht longrevalidatieprogramma
In de onderstaande tabel is het wekelijkse programma van de longrevalidatie samengevat.Voorlichtingsbijeenkomsten
De volgende voorlichtingsactiviteiten worden één keer per revalidatieperiode gegeven. Partners, familieleden en andere belangstellenden zijn ook van harte welkom!

Voeding, medicatie en longrevalidatie
Fysiotherapie en longrevalidatie