Fysiotherapie en het nieuwe zorgstelsel
Vanaf 1 januari 2006 krijgt iedereen die in Nederland woont of werkt verplicht dezelfde zorgverzekering. Deze zorgverzekering vergoedt de kosten voor het grootste deel van de gezondheidszorg. Dit deel wordt het basispakket genoemd. Het basispakket is voor iedereen gelijk en is hetzelfde als het ziekenfondspakket.

Het basispakket vergoedt slechts in een beperkt aantal gevallen fysiotherapie:
(1) fysiotherapie voor chronische aandoeningen vanaf de 21e behandeling (vraag uw fysiotherapeut en/of kijk op www.fysiovergoeding.nl voor de lijst met chronische aandoeningen) en

(2) fysiotherapie voor kinderen tot 18 jaar (maximaal 18 behandelingen per indicatie per jaar of volledig bij chronische klachten).
Voor de overige patiënten wordt fysiotherapie in de meeste aanvullende verzekeringen vergoed. De aanvullende verzekering is niet verplicht. U kunt in dit overzicht nagaan hoe in uw aanvullende verzekering de vergoeding van fysiotherapie is geregeld. Dit overzicht geeft alleen inzicht in de vergoeding fysiotherapie. Dat is slechts één aspect uit het aanvullende pakket van een verzekeraar. Wij raden u dan ook aan om het volledige vergoedingenoverzicht van een aanvullende verzekering te bekijken, en bij uw keuze niet alleen af te gaan op de vergoeding van fysiotherapie en de hoogte van de premie.
Informatie over het nieuwe zorgstelsel, de basispremie, de eigen bijdrage, de zorgtoeslag en antwoord op veelgestelde vragen vindt u op www.fysiovergoeding.nl

Als u voor de eerste keer naar de praktijk komt, of u meldt uzelf aan met een nieuwe klacht, dan wordt er indien u een verwijzing van een huisarts(specialist) heeft code 1870 gebruikt (intake en onderzoek na verwijzing) of code 1864 (screening, intake en onderzoek) als u zich meldt zonder verwijzing. Deze verrichtingen kunnen gecombineerd worden met met een reguliere zitting fysiotherapie (code 1000). Dit om de kwaliteit van ons handelen en het invoeren van uw patiendossier te kunnen waarborgen.

Vergoeding: natura of restitutie
Als uw verzekeraar een contract heeft met uw fysiotherapeut kunt u ervoor kiezen dat de verzekeraar de fysiotherapiekosten rechtstreeks aan de fysiotherapeut vergoedt. Dit wordt betaling in natura genoemd. U kunt ook kiezen voor restitutie: u ontvangt een factuur van uw fysiotherapeut en kunt deze (deels) bij uw verzekeraar declareren. Wanneer u kiest voor restitutie is de tarievenlijst van belang: u kunt zo controleren of en hoeveel u zelf moet bijbetalen. Prijzen tussen verschillende fysiotherapeuten kunt u vergelijken door ze bijvoorbeeld telefonisch op te vragen bij verschillende praktijken bij u in de buurt of hun websites te bekijken. Wanneer uw fysiotherapeut geen contract met uw verzekeraar heeft, dan ontvangt u zelf de factuur die u (deels) kunt declareren bij uw zorgverzekeraar. De tarievenlijst is dan ook weer van belang.

Vrije tarieven; wat betekent dat voor u?
De overheid wil met een vrije markt de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg versterken. Tot 2006 bepaalde de overheid de tarieven van een fysiotherapeutische behandeling. Nu bepalen fysiotherapeuten zelf hun tarief. Als een fysiotherapeut aantoonbaar betere service of kwaliteit levert, omdat hij registerfysiotherapeut is, dan kan er een hoger tarief gelden. (zie : Tarievenlijst)

Bron: KNGF / www.fysiotherapie.nl