De registerfysiotherapeut: een zeker gevoel
De Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie betekent een uitbreiding van de verantwoordelijkheid van fysiotherapeuten. U wilt immers optimaal behandeld worden en, indien nodig, doorgestuurd worden naar een meer gespecialiseerde collega of huisarts. Vanuit de beroepsorganisatie, het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (www.fysionet.nl), wordt een actief beleid gevoerd om continu de kwaliteit van fysiotherapie verder te verhogen. Bijvoorbeeld door wetenschappelijk onderzoek ,het opstellen van richtlijnen voor de behandeling, intercollegiaal overleg binnen de regio en een verplichting tot bijscholing. Wie aan alle kwaliteitseisen voldoet en ook werkt volgens de richtlijnen van het KNGF, wordt toegelaten tot het kwaliteitsregister fysiotherapie. En pas dan mag een fysiotherapeut zich daadwerkelijk registerfysiotherapeut noemen.

De werkzame fysiotherapeuten in de Praktijk voor Fysiotherapie Zandee zijn ingeschreven in het Centraal Kwaliteit Register (www.fysiotherapie.nl) en in het Register voor Beroepen Individuele Gezondheidszorg (www.bigregister.nl)