Inleiding
Kwaliteitsverbetering in de zorg staat of valt met de tevredenheid van de patiënt. In Nederland zijn in de zorgsector sinds 1990 heldere afspraken gemaakt over kwaliteitsbeleid. Dat betekent onder andere dat zorgaanbieders kwaliteitssystemen invoeren om de kwaliteit van de zorg te waarborgen, maar ook om de zorg en dienstverlening inzichtelijk en toetsbaar te maken. Deze afspraken zijn vastgelegd in onder meer de Kwaliteitswet Zorginstellingen en in de Wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg.

De huidige ontwikkelingen in de zorg richten zich steeds sterker op de patiënt. De tevredenheid van patiënten blijkt in andere sectoren al jaren een goede graadmeter voor de kwaliteit. Ook voor fysiotherapeuten kan de meting van de tevredenheid belangrijke informatie opleveren om bijvoorbeeld beleid te vormen of om de zorg nog beter uit te voeren.

Wat is patiënttevredenheid?
De patiënttevredenheid is de beleving van de patiënt met betrekking tot de kwaliteit van de fysiotherapeutische zorg en de dienstverlening.

Tevredenheidsonderzoek Fysiotherapie
Het Tevredenheidsonderzoek Fysiotherapie is ontwikkeld om ons en de fysiotherapeuten - te ondersteunen bij het achterhalen van de tevredenheid van de patiënt. Hoe beleeft de patiënt de kwaliteit van de zorg en de dienstverlening in de praktijk? De enquête waarmee wij de tevredenheidsmeting uitvoeren, helpt dit te ontdekken. Op basis van de resultaten kunnen in de praktijk fysiotherapie verbeterpunten worden geformuleerd en verbeteringen in gang worden gezet.
Het doel van het onderzoek is dat de fysiotherapeuten binnen onze praktijk, door de tevredenheid van de patiënt (structureel of periodiek) te meten, voortdurend aandacht hebben voor het verbeteren van de kwaliteit van de fysiotherapeutische zorg en de dienstverlening.

Het Tevredenheidsonderzoek kan alleen worden gebruikt door fysiotherapeuten geregistreerd in het kwaliteitsregister.