Longrevalidatie Fysiotherapiepraktijk Zandee

U bent doorverwezen door uw longarts of huisarts voor longrevalidatie. Graag willen wij u uitleggen wat longrevalidatie inhoudt, wat u van ons kan verwachten én wat wij van u verwachten.

Inhoud longrevalidatie:
Veel longpatiënten bevinden zich in een vicieuze cirkel; men is benauwd en deze benauwdheid neemt toe bij lichamelijke inspanning. Daardoor gaat men minder bewegen. Als gevolg hiervan neemt de conditie af. Doordat de conditie af neemt, is men sneller moe bij inspanning en wordt ook de weerstand minder. Infecties en ontstekingen treden sneller op, waardoor de longfunctie weer afneemt. Dit zorgt weer voor toename van benauwdheid bij inspanning, waardoor er nog minder bewogen wordt.

De longrevalidatie van fysiotherapiepraktijk Zandee is een trainingsprogramma waarbij we door middel van gerichte training gaan proberen deze vicieuze cirkel te doorbreken. Het programma is speciaal ontwikkeld voor mensen met longklachten, als emfyseem, chronische bronchitis en astma. Gedurende 10 weken werkt u in kleine groepjes (maximaal 6 personen) aan het verbeteren van uw uithoudingsvermogen, spierkracht en coördinatie. Elke week vinden er drie trainingen plaats, die een uur duren. De trainingen worden begeleid door één of twee fysiotherapeuten met specifieke kennis van longziektes.

Naast fysieke training is er ook aandacht voor voorlichting gericht op verschillende gebieden. U zal tijdens de 10 weken durende revalidatie uitleg krijgen over verschillende longziektes, de ademhaling, het nut van bewegen en een actieve levensstijl, het belang van voeding, de schadelijke effecten van roken en het goed inhaleren van medicatie. Het is de bedoeling dat uw kennis en inzicht over uw longziekte en wat u er zelf aan kan doen, na de longrevalidatie sterk is toegenomen.

Voordat u met de longrevalidatie start, roepen wij u op voor een eerste gesprek, waarbij we uw klachten in kaart brengen. Tevens voeren we enkele testen uit, waardoor wij een beeld krijgen van uw uithoudingsvermogen en spierkracht. Daarnaast vult u een vragenlijst in, waardoor wij meer inzicht krijgen in hoe u zich voelt. Dit gesprek en deze testen worden op het einde van de longrevalidatie nogmaals uitgevoerd. Een laatste evaluatietest vindt 3 maanden na beëindiging van het programma plaats. Hieraan kunnen wij zien of u baat hebt gehad bij de longrevalidatie en of uw uithoudingsvermogen en spierkracht verbeterd zijn. Naar aanleiding van uw én onze ervaringen tijdens de revalidatie en de resultaten behaald op de diverse testen, sturen wij uw huisarts of longarts een verslag.

Wat kan u van ons verwachten:
- Deskundige en enthousiaste begeleiding
- Contact met huisarts en longarts indien de situatie daarom vraagt
- Maximale aandacht voor uw veiligheid
- Hulp bij het inschakelen van andere hulpverleners, indien dit nodig mocht zijn
- Advisering met betrekking tot het blijven sporten na beëindiging van de longrevalidatie

Wat verwachten wij van u:
- Voldoende motivatie
- Stoppen met roken, of de bereidheid hebben te stoppen met roken
- Geen verzuim van trainingen en voorlichtingsbijeenkomsten (behalve vakanties)
- Maximaal twee weken verzuim voor vakantie
- De bereidheid hebben om na de longrevalidatie door te gaan met een vorm van begeleid sporten